Verbindend contact in jouw wijk:
Incidenten aanpakken en herhaling voorkomen

Aanpakken en handhaven

Is een buurt onveilig, is er overlast en zijn er spanningen tussen groepen? Dan zullen eerst de overheid, de politie, opbouwwerkers, woningcorporaties en andere partijen in de wijk in actie moeten komen om de onveiligheid en overlast in een buurt weg te nemen. Pas daarna kunnen én willen de bewoners zich inzetten voor de buurt en kunnen ze overbruggende contacten aangaan met andere groepen.

Buurtbemiddeling

Bij situaties die niet ernstig genoeg zijn voor formeel optreden door politie en justitie kan buurtbemiddeling worden ingezet. Dit voorkomt dat conflicten erger worden en leidt vaak tot een oplossing. Door buurtbemiddeling krijgen bewoners meer begrip voor buurtgenoten met andere leefpatronen en achtergronden. Ze ontdekken hun eigen vaardigheden en beseffen dat ze zelf (mede)verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in hun buurt. Zo draagt buurtbemiddeling bij aan de zelfredzaamheid van buurtbewoners. 

Dit werkt wel:

  • Werk samen met verschillende hulpinstanties zoals politie, jongerenwerk, welzijnswerk en handhaving. 
  • Zorg dat ook de bewoners hierin betrokken zijn. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen heeft zijn eigen taak rond sociale veiligheid.
  • Zet sleutelfiguren in om de verschillende groepen te bereiken.
  • Wees er vroeg bij. Problemen moeten in een vroeg stadium aangepakt worden. Neem signalen serieus en reageer op de juiste manier. 

Dit werkt niet:

  • Maak niet een te vast plan. Een flexibele houding is belangrijk om te handelen naar wat er op dat moment nodig is.
  • Probeer niet te snel tot een oplossing te komen. Vaak hangt het gevoel van sociale veiligheid samen met meerdere problematieken, ook bij gezinnen thuis.
  • Zet niet te snel in op overbruggend contact, eerst is de sociale veiligheid belangrijk om aan te pakken.  
Praktijkvoorbeeld: Beter buren

Buurtbemiddeling om burenconflicten op te lossen met behulp van tot bemiddelaar opgeleide buurtbewoners. Van de betrokken buren wordt een actieve inzet verwacht om het conflict te helpen oplossen. De bemiddelaars voeren gesprekken met beide buren, die een conflict met elkaar hebben en daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek. Uiteindelijk gaan de buren zelf oplossingen zoeken, waar beiden achter staan. De ervaring leert dat één of twee gesprekken meestal voldoende zijn om respect voor elkaar op te brengen en tot een oplossing te komen.

Meer informatie

Beter buren

Praktijkvoorbeeld: Buurtbemiddeling CCV

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) helpt professionals bij gemeenten, corporaties en buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling. Het CCV organiseert landelijke bijeenkomsten, faciliteert een registratie- en statistiekprogramma, helpt bij het maken van een folder buurtbemiddeling en geeft informatie over bijvoorbeeld trainingen en ondersteuning.

Meer informatie

ccv.nl

Huidige situatie:
´Er zijn steeds meer incidenten´

Er zijn confrontaties en incidenten in de wijk. Wij-zij denken uit zich in gedrag. Mensen worden uitgescholden en soms zijn er bekladdingen of vernielingen.

Gewenste situatie:
´Aanpak en voorkomen van incidenten´

Incidenten worden effectief aangepakt en in de toekomst voorkomen. 

Zo handel je bij incidenten en voorkom je herhaling:

Aanpakken en handhaven Vergroten veiligheidsgevoel in de wijk

Webdesign: Maatwwwerk