Verbindend contact in jouw wijk:
Incidenten aanpakken en herhaling voorkomen

Vergroten veiligheidsgevoel in de wijk

Om conflicten en ernstigere incidenten in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om te werken aan herstel van vertrouwen en het vergroten van het veiligheidsgevoel. Verschillende type activiteiten kunnen hiervoor worden ingezet, afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld een dialoog of samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Essentieel is dat de activiteiten samen met bewoners worden opgezet. In het begin kunnen juist ook laagdrempelige activiteiten helpen. Bijvoorbeeld een (twee)-wekelijks koffiemoment.

Dit werkt wel:

  • Zorg dat ook de bewoners hierin betrokken zijn. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen heeft zijn eigen taak rond sociale veiligheid.
  • Zet sleutelfiguren in om de verschillende groepen te bereiken.
  • Maak de bewoners die overlast veroorzaken zelf verantwoordelijk voor een leefbare buurt. 
  • Help bewoners om vroegtijdig signalen te herkennen en problemen te signaleren, bijvoorbeeld burenruzies, geluidsoverlast of gebrek aan toezicht op jonge kinderen. Een buurtapp kan hieraan bijdragen. 

Dit werkt niet:

  • Maak niet een te vast plan. Een flexibele houding is belangrijk om te handelen naar wat er op dat moment nodig is.
  • Probeer niet te snel tot een oplossing te komen. Vaak hangt het gevoel van sociale veiligheid samen met meerdere problematieken, ook bij gezinnen thuis.
  • Zet niet te snel in op overbruggend contact, eerst is de sociale veiligheid belangrijk om aan te pakken.  
Praktijkvoorbeeld: Koppelwerk

Met Koppelwerk wordt de sociale veiligheid in een wijk vergroot door de sociale zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren. Een wijkagent en een opbouwwerker zijn samen fysiek aanwezig in de wijk, waarbij ze bewoners stimuleren zelf problemen aan te pakken. Ook vormt het koppel een schakel tussen bewoners en instanties.

Meer informatie

Koppelwerk

Praktijkvoorbeeld: Beter buren

Buurtbemiddeling om burenconflicten op te lossen met behulp van tot bemiddelaar opgeleide buurtbewoners. Van de betrokken buren wordt een actieve inzet verwacht om het conflict te helpen oplossen. De bemiddelaars voeren gesprekken met beide buren, die een conflict met elkaar hebben en daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek. Uiteindelijk gaan de buren zelf oplossingen zoeken, waar beiden achter staan. De ervaring leert dat één of twee gesprekken meestal voldoende zijn om respect voor elkaar op te brengen en tot een oplossing te komen.

Meer informatie

Beter buren

Huidige situatie:
´Er zijn steeds meer incidenten´

Er zijn confrontaties en incidenten in de wijk. Wij-zij denken uit zich in gedrag. Mensen worden uitgescholden en soms zijn er bekladdingen of vernielingen.

Gewenste situatie:
´Aanpak en voorkomen van incidenten´

Incidenten worden effectief aangepakt en in de toekomst voorkomen. 

Zo handel je bij incidenten en voorkom je herhaling:

Aanpakken en handhaven Vergroten veiligheidsgevoel in de wijk

Webdesign: Maatwwwerk