Verbindend contact in jouw wijk:
Ongemak overwinnen door wederzijds begrip te creëren

Eenmalige evenementen

Eenmalige ontmoetingen kunnen op de korte termijn het samenleven in de wijk positief bevorderen. Denk aan evenementen zoals een buurtfeest of buurtbarbecue waarbij mensen laagdrempelig met elkaar kennis kunnen maken. Er kan hierdoor zogenoemde ‘publieke familiariteit’ ontstaan. Dit betekent dat mensen elkaar van gezicht kennen en af en toe een praatje maken. Men kent elkaar niet echt, maar is wel bekend met elkaar. Dit draagt bij aan een goede sfeer. Ook verlaagt het de drempel om elkaar aan te spreken of om hulp te vragen. 

Bij ongemak kunnen eenmalige evenementen een goede eerste stap zijn om elkaar beter te leren kennen. Daarbij is het natuurlijk belangrijk om te kijken tussen welke bewoners dit speelt en daar je activiteit op aan te passen. Voor het bevorderen van contact tussen groepen jongeren zul je een andere activiteit inzetten dan tussen nieuwkomers in de wijk en de gevestigde buurtbewoners.

Dit werkt wel:

  • Maak gebruik van actieve en bekende buurtgenoten om bewoners enthousiast te maken voor buurtevenementen.
  • Zorg dat je rekening houdt met verschillende wensen en gewoonten, bijvoorbeeld halal vlees op de barbecue. 
  • Probeer de eenmalige ontmoeting te verbinden met andere activiteiten  in de wijk, zodat buurtbewoners worden geprikkeld om daar ook aan mee te doen.

Dit werkt niet:

  • Zorg dat het eenmalige evenement niet het enige is wat er in de wijk aan ontmoeting wordt gedaan. Om werkelijk betekenisvolle contacten te creëren moet er sprake zijn van terugkerende ontmoeting op basis van gedeelde belangen of interesses (zie de bindingsladder). 
Praktijkvoorbeeld: Struinen in de tuinen

In eigen gemeente op podiumkunstsafari. Struinen kan door ruime tuinen: gemeenschappelijk of privé, in de voortuin of achtertuin. Lokale acts geven optredens van 30 minuten. Lokale (amateur)podiumkunstenaars worden gekoppeld aan een tuin en host. 

Meer informatie

struinenindetuinen.nl

Praktijkvoorbeeld: Opzoomeren

Opzoomeren bestaat uit allerlei feesten, barbecues en andere activiteiten in de buurt. Kenmerkend is dat het kleinschalige en laagdrempelige activiteiten zijn die door bewoners worden aangedragen. 

Meer informatie

Opzoomeren

Praktijkvoorbeeld: Andere voorbeelden

Denk ook aan eenmalige dialoogbijeenkomsten of andere eenmalige evenementen zoals een buurtbarbecue, straatfeest of straatbingo’s. Het is handig als hier sociaal professionals bij betrokken zijn.

Huidige situatie:
´We snappen elkaar niet´

Bewoners begrijpen elkaar niet. Er is een ongemakkelijke sfeer waarbij mensen langs elkaar heen leven.

Gewenste situatie:
´We begrijpen elkaar´

Met het ontstaan van wederzijds begrip verdwijnt het ongemak in de wijk. Verschillende bewoners snappen elkaar beter en contact is vanzelfsprekender.

Zo creëer je wederzijds begrip:

Eenmalige evenementen Dialoog Verdiepen in elkaar Samenwerken aan een gemeenschappelijke taak of belang

Webdesign: Maatwwwerk