Verbindend contact in jouw wijk:
Ongemak overwinnen door wederzijds begrip te creëren

Samenwerken aan een gemeenschappelijke taak of belang

Het werkt als buurtbewoners samenwerken aan een gemeenschappelijk belang. Spreek hen aan op wat hen bindt en niet op basis van hun verschillen. Zo kan er wederzijds begrip ontstaan en zal ontmoeting gebruikelijker worden. Denk aan hun rol als ouder, buurtbewoner of sporter, of aan gemeenschappelijke belangen van bewoners, bijvoorbeeld een schone en veilige buurt. Het helpt om daarbij afspraken te maken over hoe je op een positieve manier met elkaar omgaat in de buurt. Denk aan omgangsvormen in de buurt of het opstellen van pleinregels.

Dit werkt wel:

  • Breng mensen samen rond een gemeenschappelijk belang, doel, interesse of taak, zoals een veilige leefomgeving, een schone buurt, samen sporten of een buurttuin.
  • Communiceer een gezamenlijke norm zoals: we willen er samen voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt in de buurt.
  • Maak concrete afspraken met bewoners, bijvoorbeeld over wat het gemeenschappelijke doel is en hoe dit gerealiseerd wordt.Ontdek gemeenschappelijke interesses van buurtbewoners door met hen in gesprek te gaan of via bijvoorbeeld een enquête.
  • Zorg voor gelijkwaardigheid in de betrokkenheid van mensen in de samenwerking.

Dit werkt niet:

  • Vermijd onbewuste competitie tussen bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld tijdens het gezamenlijk sporten.
  • Focus niet op verschillen.
  • Leg regels of gedragsvoorschriften niet van bovenaf op. 
Praktijkvoorbeeld: De doordouwers Utrecht

Het bevorderen en in stand houden van goede verstandhoudingen en tolerantie tussen mensen met verschillende culturele, religieuze of nationale achtergronden en met verschillende leefstijlen: dat is een belangrijk nevendoel van deze volkstuinvereniging.

Meer informatie

vtvdedoordouwers.nl

Praktijkvoorbeeld: Door Warme Aandacht Rotterdam Sterker (DWARS)

Bij DWARS worden jongeren van verschillende religieuze en culturele achtergronden, maar ook jongeren die dakloos zijn, samengebracht. Samen bedenken ze welke activiteiten zij uitvoeren, van meelopen bij de radio tot het helpen van ouderen met computergebruik.

Meer informatie

spior.nl

Praktijkvoorbeeld: Dichter bij Huis

De doelstelling van Dichter bij Huis is het wijkgericht stimuleren en organiseren van duurzame contacten tussen vluchtelingen en inwoners van de wijk. Hierdoor sprake is van duurzame integratie van de deelnemers met een vluchtelingenachtergrond, maar ook van geboren Nederlanders.

Meer informatie

Dichter bij Huis

Praktijkvoorbeeld: Cultuurverbinders

Cultuurverbinders zijn vaak zelf ex-statushouders die de Nederlandse samenleving en taal begrijpen. Ze vervullen een verbindende rol tussen nieuwe statushouders/vluchtelingen en de samenleving. Dit doen ze betaald of vrijwillig bij bijvoorbeeld gemeenten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, sociale diensten, zorg en scholen. De cultuurverbinders worden hiervoor getraind en begeleid. Ze hebben vaak een bemiddelende rol.

Meer informatie

Cultuurverbinders

Huidige situatie:
´We snappen elkaar niet´

Bewoners begrijpen elkaar niet. Er is een ongemakkelijke sfeer waarbij mensen langs elkaar heen leven.

Gewenste situatie:
´We begrijpen elkaar´

Met het ontstaan van wederzijds begrip verdwijnt het ongemak in de wijk. Verschillende bewoners snappen elkaar beter en contact is vanzelfsprekender.

Zo creëer je wederzijds begrip:

Eenmalige evenementen Dialoog Verdiepen in elkaar Samenwerken aan een gemeenschappelijke taak of belang

Webdesign: Maatwwwerk