Verbindend contact in jouw wijk:
Spanningen verminderen voor een goede sfeer in de wijk

Samenwerken aan een gemeenschappelijke taak of belang

Het werkt als buurtbewoners samenwerken aan een gemeenschappelijk belang. Spreek hen aan op wat hen bindt en niet op basis van hun verschillen. Zo kan er wederzijds begrip ontstaan en zal ontmoeting gebruikelijker worden. Denk aan hun rol als ouder, buurtbewoner of sporter, of aan gemeenschappelijke belangen van bewoners, bijvoorbeeld een schone en veilige buurt. Het helpt om daarbij afspraken te maken over hoe je op een positieve manier met elkaar omgaat in de buurt. Denk aan omgangsvormen in de buurt of het opstellen van pleinregels.

Dit werkt wel:

  • Breng mensen samen rond een gemeenschappelijk belang, doel, interesse of taak, zoals een veilige leefomgeving, een schone buurt, samen sporten of een buurttuin.
  • Communiceer een gezamenlijke norm zoals: we willen er samen voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt in de buurt.
  • Maak concrete afspraken met bewoners, bijvoorbeeld over wat het gemeenschappelijke doel is en hoe dit gerealiseerd wordt.Ontdek gemeenschappelijke interesses van buurtbewoners door met hen in gesprek te gaan of via bijvoorbeeld een enquête.
  • Zorg voor gelijkwaardigheid in de betrokkenheid van mensen in de samenwerking.

Dit werkt niet:

  • Vermijd onbewuste competitie tussen bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld tijdens het gezamenlijk sporten.
  • Focus niet op verschillen.
  • Leg regels of gedragsvoorschriften niet van bovenaf op. 
Praktijkvoorbeeld: Kan wel

Een buurtcoach gaat gedurende 15 maanden samen met bewoners initiatieven opzetten in de wijk om de leefbaarheid en sociale cohesie te vergroten.  

Meer informatie

lsabewoners.nl

Praktijkvoorbeeld: Mensen Maken de Stad

De uitdaging van Mensen Maken de Stad is om (indien nodig) een stap verder te zetten en met inmiddels geactiveerde bewoners en organisaties afspraken te maken over problemen en gedragsregels op straat en in de buurt.

Meer informatie

Mensen Maken de Stad

Praktijkvoorbeeld: Cultuurverbinders

Cultuurverbinders zijn vaak zelf ex-statushouders die de Nederlandse samenleving en taal begrijpen. Ze vervullen een verbindende rol tussen nieuwe statushouders/vluchtelingen en de samenleving. Dit doen ze betaald of vrijwillig bij bijvoorbeeld gemeenten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, sociale diensten, zorg en scholen. De cultuurverbinders worden hiervoor getraind en begeleid. Ze hebben vaak een bemiddelende rol.

Meer informatie

Cultuurverbinders

Huidige situatie:
´Zij zijn anders dan wij´

Het is ongezellig in de wijk. Wijkbewoners hebben negatieve ideeën over elkaar. Er komt wij-zij denken voor en discriminatie neemt toe. Mensen gaan elkaar uit de weg.

Gewenste situatie:
´Wij zijn samen de wijk´

Wijkbewoners respecteren elkaar. Het wij-zij denken verandert in wij(k)-denken. 

Zo verminder je spanningen:

Dialoog Verdiepen in elkaar Samenwerken aan een gemeenschappelijke taak of belang Vergroten veiligheidsgevoel in de wijk

Webdesign: Maatwwwerk