Verbindend contact in jouw wijk:
Investeren in een goede sfeer in tijden van rust

Elkaar helpen

Activiteiten die gericht zijn op wederzijdse hulprelaties tussen mensen die van elkaar verschillen, kunnen de verbinding tussen groepen buurtbewoners vergroten en tegenstellingen, vooroordelen en polarisatie verminderen. Dit soort activiteiten hebben de meeste kans om verschillen te overbruggen en daarmee de onderlinge verhoudingen in de buurt te verbeteren. Belangrijk is om ze goed uit te voeren. Voorbeelden van deze activiteiten zijn mentorprojecten met jongeren en werknemers uit bedrijven, maatjesprojecten met vluchtelingen of taalprojecten waarin nieuwkomers worden geholpen met de Nederlandse taal. Maar ook minder structurele vormen als boodschappen doen of koken voor een buurtgenoot zijn voorbeelden. 

Dit werkt wel:

  • Zorg dat mensen zich kunnen identificeren met elkaar, bijvoorbeeld op basis van leeftijd, sekse of andere overeenkomsten.
  • Koppel personen aan elkaar op basis van gelijkwaardigheid en het feit dat ze elkaar aanvullen. Een effectieve relatie tussen twee maatjes vraagt om een ‘klik’ tussen beide partijen.
  • Organiseer begeleiding bij maatjesprojecten, bijvoorbeeld door coaching en training. Een beroepskracht kan de voortgang en kwaliteit van het ondersteuningstraject op afstand volgen. 
  • Het werkt beter als de hulp niet eenmalig is maar vaker plaatsvindt over een langere periode.
  • De meest ideale situatie is die van wederzijdse hulp, waardoor er een win-winsituatie ontstaat.

Dit werkt niet:

  • Voorkom dat de statusverschillen te groot zijn in de hulprelaties. Het optimale effect wordt bereikt als beide personen elkaar als gelijken behandelen. 
  • Voorkom dat de mentor zich autoritair opstelt. 
Praktijkvoorbeeld: Cocktail

Dit maatjesproject van het COC brengt lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers in contact met Nederlandse LHBT’s. Het gaat om 1-op-1 contact voor een luisterend oor, sociale ondersteuning en participatie in de LHBT-gemeenschap.

Meer informatie

coc.nl

Praktijkvoorbeeld: Cultuurverbinders

Cultuurverbinders zijn voormalige vluchtelingen die al langer in Nederland wonen en de Nederlandse samenleving en taal begrijpen. Ze vervullen een verbindende rol tussen nieuwe statushouders en de samenleving. Dit doen ze betaald of vrijwillig bij bijvoorbeeld gemeenten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, sociale diensten, zorginstellingen en scholen. 

Meer informatie

vluchtelingenwerk.nl

Praktijkvoorbeeld: Meet & Connect

Op basis van gelijkwaardigheid worden statushouders en een Nederlands gezin voor een jaar aan elkaar gekoppeld. Tijdens dit jaar spreken de gezinnen met elkaar af en ondernemen samen activiteiten waarbij vriendschap kan ontstaan. Er zijn minimaal twee contactmomenten per maand.

Meer informatie

stichtingpresent.nl

Praktijkvoorbeeld: Mentorproject SKC

Hbo- en universitaire studenten worden gekoppeld aan kinderen in groep 7/8 met aanpassingsproblemen en of een leerachterstand. De mentoren die als rolmodel dienen helpen de kinderen de achterstand in te halen.

Meer informatie

Mentorproject SKC

Praktijkvoorbeeld: Language café

Mensen met verschillende nationaliteiten komen bij elkaar om in een ongedwongen sfeer met elkaar te praten in een taal (of talen) naar keuze. Bij deze terugkerende bijeenkomsten zijn al meer dan 40 verschillende talen voorbijgekomen.

Meer informatie

Language café

Praktijkvoorbeeld: Present - welkom in je nieuwe huis

Present koppelt wijkbewoners aan statushouders die een huis hebben toegewezen in de wijk. Om samen aan het huis te klussen.

Meer informatie

present.nl

Huidige situatie:
´We leven langs elkaar´

Het is rustig in de wijk, maar bewoners hebben geen of weinig contact met elkaar. Ze voelen zich niet samen verantwoordelijk voor hoe het gaat in de wijk. 

Gewenste situatie:
´We leven met elkaar´

Wijkbewoners kennen elkaar. Ze voelen zich verbonden met de wijk en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een veilige en goede sfeer.

Zo werk je aan een goede sfeer in de wijk:

Eenmalige evenementen Dialoog Verdiepen in elkaar Terugkerende gezamenlijke activiteiten Elkaar helpen

Webdesign: Maatwwwerk