Verbindend contact in jouw wijk:
Investeren in een goede sfeer in tijden van rust

Verdiepen in elkaar

Contact dat erop is gericht dat mensen elkaar echt beter leren kennen, kan vooroordelen over elkaar verminderen en begrip bevorderen. Bijvoorbeeld door persoonlijke verhalen met elkaar te delen of bij elkaar thuis te komen. Het doel hiervan is dat mensen zich beter in elkaar kunnen verplaatsen waardoor empathie ontstaat en de afstand tussen mensen kleiner wordt.  

Dit werkt wel:

  • Deel ervaringsverhalen vanuit ieders perspectief. Zorg dat mensen de ander niet zielig gaan vinden, maar dat mensen echt met elkaar gaan meeleven.
  • Benadruk overeenkomsten tussen verschillende (groepen) mensen, bijvoorbeeld dat je allemaal ouders bent, of buurtbewoners die allemaal in een schone, veilige buurt willen wonen. 
  • Maak mensen alleen bewust van hun eigen vooroordelen en stereotypen als ze gemotiveerd zijn om hier iets aan te doen. Als mensen zich bewust worden van hun vooroordelen is het idee dat ze zichzelf gaan corrigeren als ze dreigen te handelen naar hun vooroordelen.

Dit werkt niet:

  • Herhaal stereotypen over bepaalde groepen buurtbewoners niet. Door ze te herhalen, worden deze juist geactiveerd in het brein, ook als ze vervolgens ontkracht worden. 
  • Voorkom dat deelnemers vanuit een groep waarover vooroordelen bestaan, worden gezien als ‘de uitzondering’ en dus niet representatief voor een groep. Bijvoorbeeld: als je een Marokkaans-Nederlandse vrouw uitnodigt die zelf geen hoofddoek draagt, en zich heel ‘Hollands’ gedraagt, dan bestaat het risico dat mensen denken dat zij een uitzondering is. Hiermee neem je niets van de vooroordelen weg over de groep waar het om gaat. Je voorkomt dit door meerdere contactmomenten te organiseren met verschillende mensen die op verschillende manieren iets afwijken van het stereotype. 
Praktijkvoorbeeld: De mensenbieb (The human library)

De Mensenbieb is een bibliotheek van mensen. Bij hen ‘leen’ je levende boeken. De boeken zijn mensen die je normaal niet zo snel zou spreken. Denk aan een transgender, veganist, imam of vluchteling. Iemand die afwijkt van de ‘norm’ en daardoor de kans loopt anders benaderd, buitengesloten of gediscrimineerd te worden.

Meer informatie

mensenbieb.nl

Praktijkvoorbeeld: Iftarmee.nl

Iftarmee.nl is een online platform waarop mensen die een iftar willen organiseren en degenen die een iftar-maaltijd tijdens de Ramadan willen bijwonen zich kunnen aanmelden en aan elkaar worden gekoppeld. 

Meer informatie

Iftarmee.nl

Praktijkvoorbeeld: Welkom in mijn Wijk

Welkom in mijn Wijk is een uitwisselingsprogramma voor basisscholen. Het programma versterkt het (zelf)vertrouwen bij kinderen om met onbekende kinderen om te gaan. Kinderen krijgen de kans om kennis te maken met leeftijdsgenoten uit andere wijken, met verschillende (etnische) achtergronden.

Meer informatie

Welkom in mijn Wijk

Praktijkvoorbeeld: Verhaal van mijn vlucht

Syrische vluchtelingen komen hun persoonlijke verhaal vertellen op scholen. De sprekers hebben een training gevolgd en worden ondersteund door PAX. Er is ook een serious game ontwikkeld waarin de verhalen van vluchtelingen centraal staan. Dan gaat het om indirect contact. 

Meer informatie

verhaalvanmijnvlucht.nl

Huidige situatie:
´We leven langs elkaar´

Het is rustig in de wijk, maar bewoners hebben geen of weinig contact met elkaar. Ze voelen zich niet samen verantwoordelijk voor hoe het gaat in de wijk. 

Gewenste situatie:
´We leven met elkaar´

Wijkbewoners kennen elkaar. Ze voelen zich verbonden met de wijk en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een veilige en goede sfeer.

Zo werk je aan een goede sfeer in de wijk:

Eenmalige evenementen Dialoog Verdiepen in elkaar Terugkerende gezamenlijke activiteiten Elkaar helpen

Webdesign: Maatwwwerk