Verbindend contact in jouw wijk:
Ongemak overwinnen door wederzijds begrip te creëren

Verdiepen in elkaar

Contact dat erop is gericht dat mensen elkaar echt beter leren kennen, kan vooroordelen over elkaar verminderen en begrip bevorderen. Bijvoorbeeld door persoonlijke verhalen met elkaar te delen of bij elkaar thuis te komen. Het doel hiervan is dat mensen zich beter in elkaar kunnen verplaatsen waardoor empathie ontstaat en de afstand tussen mensen kleiner wordt.  

Als er sprake is van ongemak of spanningen zijn de verschillen mogelijk te groot voor een persoonlijke ontmoeting. Maak dan gebruik van denkbeeldig contact of indirect contact. Bijvoorbeeld door verhalen te delen in de buurtkrant, via film of theater.  

Dit werkt wel:

  • Deel ervaringsverhalen vanuit ieders perspectief. Zorg dat mensen de ander niet zielig gaan vinden, maar dat mensen echt met elkaar gaan meeleven.
  • Benadruk overeenkomsten tussen verschillende (groepen) mensen, bijvoorbeeld dat je allemaal ouders bent, of buurtbewoners die allemaal in een schone, veilige buurt willen wonen. 
  • Maak mensen alleen bewust van hun eigen vooroordelen en stereotypen als ze gemotiveerd zijn om hier iets aan te doen. Als mensen zich bewust worden van hun vooroordelen is het idee dat ze zichzelf gaan corrigeren als ze dreigen te handelen naar hun vooroordelen.

Dit werkt niet:

  • Herhaal stereotypen over bepaalde groepen buurtbewoners niet. Door ze te herhalen, worden deze juist geactiveerd in het brein, ook als ze vervolgens ontkracht worden. 
  • Voorkom dat deelnemers vanuit een groep waarover vooroordelen bestaan, worden gezien als ‘de uitzondering’ en dus niet representatief voor een groep. Bijvoorbeeld: als je een Marokkaans-Nederlandse vrouw uitnodigt die zelf geen hoofddoek draagt, en zich heel ‘Hollands’ gedraagt, dan bestaat het risico dat mensen denken dat zij een uitzondering is. Hiermee neem je niets van de vooroordelen weg over de groep waar het om gaat. Je voorkomt dit door meerdere contactmomenten te organiseren met verschillende mensen die op verschillende manieren iets afwijken van het stereotype. 
Praktijkvoorbeeld: De mensenbieb (The human library)

De Mensenbieb is een bibliotheek van mensen. Bij hen ‘leen’ je levende boeken. De boeken zijn mensen die je normaal niet zo snel zou spreken. Denk aan een transgender, veganist, imam of vluchteling. Iemand die afwijkt van de ‘norm’ en daardoor de kans loopt anders benaderd, buitengesloten of gediscrimineerd te worden.

Meer informatie

mensenbieb.nl

Praktijkvoorbeeld: Iftarmee.nl

Iftarmee.nl is een online platform waarop mensen die een iftar willen organiseren en degenen die een iftar-maaltijd tijdens de Ramadan willen bijwonen zich kunnen aanmelden en aan elkaar worden gekoppeld. 

Meer informatie

Iftarmee.nl

Praktijkvoorbeeld: Verhaal van mijn vlucht

Syrische vluchtelingen komen hun persoonlijke verhaal vertellen op scholen. De sprekers hebben een training gevolgd en worden ondersteund door PAX. Er is ook een serious game ontwikkeld waarin de verhalen van vluchtelingen centraal staan. Dan gaat het om indirect contact. 

Meer informatie

verhaalvanmijnvlucht.nl

Huidige situatie:
´We snappen elkaar niet´

Bewoners begrijpen elkaar niet. Er is een ongemakkelijke sfeer waarbij mensen langs elkaar heen leven.

Gewenste situatie:
´We begrijpen elkaar´

Met het ontstaan van wederzijds begrip verdwijnt het ongemak in de wijk. Verschillende bewoners snappen elkaar beter en contact is vanzelfsprekender.

Zo creëer je wederzijds begrip:

Eenmalige evenementen Dialoog Verdiepen in elkaar Samenwerken aan een gemeenschappelijke taak of belang

Webdesign: Maatwwwerk