Verbindend contact in jouw wijk:
Investeren in een goede sfeer in tijden van rust

Eenmalige evenementen

Eenmalige ontmoetingen kunnen op de korte termijn het samenleven in de wijk positief bevorderen. Denk aan evenementen zoals een buurtfeest of buurtbarbecue waarbij mensen laagdrempelig met elkaar kennis kunnen maken. Er kan hierdoor zogenoemde ‘publieke familiariteit’ ontstaan. Dit betekent dat mensen elkaar van gezicht kennen en af en toe een praatje maken. Men kent elkaar niet echt, maar is wel bekend met elkaar. Dit draagt bij aan een goede sfeer. Ook verlaagt het de drempel om elkaar aan te spreken of om hulp te vragen. 

Dit werkt wel:

  • Maak gebruik van actieve en bekende buurtgenoten om bewoners enthousiast te maken voor buurtevenementen.
  • Zorg dat je rekening houdt met verschillende wensen en gewoonten, bijvoorbeeld halal vlees op de barbecue. 
  • Probeer de eenmalige ontmoeting te verbinden met andere activiteiten  in de wijk, zodat buurtbewoners worden geprikkeld om daar ook aan mee te doen.

Dit werkt niet:

  • Zorg dat het eenmalige evenement niet het enige is wat er in de wijk aan ontmoeting wordt gedaan. Om werkelijk betekenisvolle contacten te creëren moet er sprake zijn van terugkerende ontmoeting op basis van gedeelde belangen of interesses (zie de bindingsladder). 
Praktijkvoorbeeld: Burendag

Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Bijvoorbeeld een buurtbingo of samen opruimen. 

Meer informatie

burendag.nl

Praktijkvoorbeeld: Struinen in de tuinen

In eigen gemeente op podiumkunstsafari. Struinen kan door ruime tuinen: gemeenschappelijk of privé, in de voortuin of achtertuin. Lokale acts geven optredens van 30 minuten. Lokale (amateur)podiumkunstenaars worden gekoppeld aan een tuin en host. 

Meer informatie

struinenindetuinen.nl

Praktijkvoorbeeld: Opzoomeren

Opzoomeren bestaat uit allerlei feesten, barbecues en andere activiteiten in de buurt. Kenmerkend is dat het kleinschalige en laagdrempelige activiteiten zijn die door bewoners worden aangedragen. 

Meer informatie

Opzoomeren

Praktijkvoorbeeld: Andere voorbeelden

Denk ook aan eenmalige dialoogbijeenkomsten of andere eenmalige evenementen zoals een buurtbarbecue, straatfeest of straatbingo’s. 

Huidige situatie:
´We leven langs elkaar´

Het is rustig in de wijk, maar bewoners hebben geen of weinig contact met elkaar. Ze voelen zich niet samen verantwoordelijk voor hoe het gaat in de wijk. 

Gewenste situatie:
´We leven met elkaar´

Wijkbewoners kennen elkaar. Ze voelen zich verbonden met de wijk en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een veilige en goede sfeer.

Zo werk je aan een goede sfeer in de wijk:

Eenmalige evenementen Dialoog Verdiepen in elkaar Terugkerende gezamenlijke activiteiten Elkaar helpen

Webdesign: Maatwwwerk