Verbindend contact in jouw wijk:
Investeren in een goede sfeer in tijden van rust

Terugkerende gezamenlijke activiteiten

Het uitvoeren van gezamenlijke en terugkerende activiteiten in de buurt is een goede manier om het samenleven tussen groepen op een positieve manier te stimuleren. Deze activiteiten moeten gericht zijn op gemeenschappelijke belangen of doelen, wat bijdraagt aan een gevoel van gelijkwaardigheid. Hoe intensiever het contact en hoe meer contactmomenten over een langere periode er zijn, hoe groter de kans dat het contact beklijft. Denk bijvoorbeeld aan een maandelijkse ‘groen’-dag, koffiemiddag of opruimdag. De praktijkvoorbeelden die hieronder staan, zijn ook geschikt om steeds terug te laten keren.

Dit werkt wel:

  • Bedenk activiteiten samen met de buurtbewoners en maak hen ook medeverantwoordelijk voor de organisatie, zodat het echt hun activiteit wordt. 
  • Zorg voor gelijkwaardigheid tussen de deelnemers. Maak daarom de groep niet te groot. Neem statusverschillen weg door alle deelnemers bijvoorbeeld als ‘vrijwilliger’ te bestempelen. 
  • Organiseer de activiteiten gedurende een langere periode, minstens een jaar.
  • Maak gebruik van actieve en bekende buurtgenoten om bewoners enthousiast te maken voor buurtevenementen.
  • Zorg dat je rekening houdt met verschillende wensen en gewoonten.

Dit werkt niet:

  • Voorkom dat het contact oppervlakkig blijft.
  • Vermijd onbewuste competitie tussen bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld tijdens het gezamenlijk sporten.
  • Focus niet op verschillen.
  • Leg regels of gedragsvoorschriften niet van bovenaf op. 
Praktijkvoorbeeld: Burendag

Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Bijvoorbeeld een buurtbingo of samen opruimen. 

Meer informatie

burendag.nl

Praktijkvoorbeeld: Struinen in de tuinen

In eigen gemeente op podiumkunstsafari. Struinen kan door ruime tuinen: gemeenschappelijk of privé, in de voortuin of achtertuin. Lokale acts geven optredens van 30 minuten. Lokale (amateur)podiumkunstenaars worden gekoppeld aan een tuin en host. 

Meer informatie

struinenindetuinen.nl

Praktijkvoorbeeld: Opzoomeren

Opzoomeren bestaat uit allerlei feesten, barbecues en andere activiteiten in de buurt. Kenmerkend is dat het kleinschalige en laagdrempelige activiteiten zijn die door bewoners worden aangedragen. 

Meer informatie

Opzoomeren

Huidige situatie:
´We leven langs elkaar´

Het is rustig in de wijk, maar bewoners hebben geen of weinig contact met elkaar. Ze voelen zich niet samen verantwoordelijk voor hoe het gaat in de wijk. 

Gewenste situatie:
´We leven met elkaar´

Wijkbewoners kennen elkaar. Ze voelen zich verbonden met de wijk en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een veilige en goede sfeer.

Zo werk je aan een goede sfeer in de wijk:

Eenmalige evenementen Dialoog Verdiepen in elkaar Terugkerende gezamenlijke activiteiten Elkaar helpen

Webdesign: Maatwwwerk